Puheenjohtajan palsta

                     Joulutoivotus

Jouluaattoon on vielä viikko aikaa ja koko vuosi 2018 vaipuu hautaan parin viikon päästä. Kulunut vuosi onkin ollut kovin toimelias monin eri tavoin ja varsinkin järjestökentällä tapahtuneiden muutosten takia. Myös erinäiset ay-kentällä valtakunnallisesti toteutetut mielenilmaisut ja toimenpiteet joitakin Suomen hallituksen toimenpiteitä kohtaan ovat värittäneet elämää.

MATE ry on joutunut pohtimaan oman toimintansa ulottuvuutta ja sisällön uudistamista Pardian päättäessä fuusioitua osaksi Ammattiliitto PROta 1.1.2019 alkaen. MATE ry on kuulunut suorana jäsenjärjestönä Pardiaan jo useita vuosia. Fuusion vaikutukset realisoituvat kahden nykyisen (MHDI ry, VMT ry) jäsenyhdistyksen eroon MATE ry:stä niiden liittyessä akavalaisten järjestöjen piiriin vuoden alusta. Näin ollen MATE ry:hyn kuuluvien jäsenyhdistysten määrä vähenee kolmeen (KAV ry MLTA ry, SKY ry) ja samoin vähenee matelaisten edustettavien jäsenten määrä. Tosin jatkossakin MATE ja JUKO muodostavat kaksi vahvasti ja tasavertaisesti vaikuttavaa henkilöstön edunvalvontajärjestöä Maanmittauslaitoksessa. Tavoitteena onkin uudenlainen yhteistyö sekä toiminnan jatkumo edunvalvonnan päämäärien saavuttamiseksi. Koen vahvasti myös sen, että ilman MATE ry:n hallituksen ennakkoluulotonta ja avointa asennetta muutoksen läpiviemiseen, emme olisi kyennyt näin nopeaan reagointiin ja lopputuloksen saavuttamiseen.

Molemmat järjestöt organisoituvat tammikuussa 2019; toimitetaan molempien tahojen luottamusmiesvaalit sekä rakennetaan toiminnallinen yhteistyön ja vertaistuen verkosto. Vaaleihin liittyvä luottamusmiesten ehdokasasettelu käynnistyy vielä ennen joulua ja vaalit toimitetaan sähköisesti webropol -järjestelmän avulla. Vaaleista vastaavat molemmissa järjestöissä omat vaalitoimikuntansa ja ne ohjeistavat ja aikatauluttavat vaalityön lähiaikoina. Näistä vaaleihin liittyvistä asioista tiedotetaan jäseniä piakkoin. Tässä yhteydessä kannustankin kaikkia kummankin jäsenjärjestöjen piirissä olevia jäseniä asettumaan ehdolle luottamusmiehen mielenkiintoiseen ja näköalapaikalla olevaan toimeen!

Samalla myös kiitän kaikkia MATE ry:n varsinaisia ja varaluottamusmiehiä, jotka ovat työskennelleet viimeisen nelivuotiskauden ajan vastuullisessa tehtävässä ja jatkavat vielä tammikuun 2019 ajan. Toivottavasti moni teistä jatkaa asettumalla ehdokkaaksi ja tulemalla valituksi uudelle luottamusmieskaudelle.

Ennen kuin vaalit voidaan toimittaa, on pitänyt neuvotella uusi MML:n luottamusmiessopimus vastaamaan uutta järjestöllistä tilannetta Maanmittauslaitoksessa. Uusi sopimus on allekirjoitettu ma 17.12. kaikkien neuvotteluosapuolten toimesta Pasilassa. Sopimuksen sisällöstä kerrotaan intrassa ja se astuu voimaan 1.2.2019. Tässä yhteydessä kiitän kaikkia niitä, jotka ovat olleet myötävaikuttamassa uuden sopimuksen syntymiseen tavalla ja toisella sangen nopeassa aikataulussa!

Tämän vuoden aikana olemme saaneet nauttia palkkoihimme kohdistuvista yleisestä sekä virastoeräkorotusten herkuista. Olemme jo nyt neuvotelleet VES/TES -ryhmässä ensi vuoden alussa tulevan toisen virastoerän kohdentamisen periaatteista aiemmin linjatun mukaisesti. Asiasta tiedotetaan lisää hyvissä ajoin keväällä sekä yleis- että virastoeräkorotusten astuessa voimaan 1.4.2019. Tätä kirjoitettaessa on jo aloitettu keskusjärjestötasollakin tulevan uuden, maan hallituksen hallitusohjelmaan vaikuttaminen sekä uuden valtion VES/TES -sopimuskauden tavoitteiden valmistelu.

Katson ulos ikkunasta ja on pimeää. Pimeyttä valaisevat kuitenkin ulkona palavat kynttilät ja valkoinen kuura. Mieli alkaa hakeutua jouluiseen asentoon. Juuri nyt on hyvä hetki pysähtyä

katsomaan armollisella asenteella taaksepäin mennyttä vuotta, aistia samalla tämä olemassa oleva hetki ja suunnata katse tulevaisuuteen luottaen kykyyn selviytyä vastoinkäymisistä ja iloita onnistumisista. Teille kaikille jäsenille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2019 toivottaa

Ulla Mikkanen

MATE ry pj

Ulla.mikkanen@maanmittauslaitos.fi

Puh. 040 80 11 261

PS. MATE ry lahjoitti tänäkin vuonna joulukorttirahat hyväntekeväisyyteen, Hyvä Joulumieli -keräykseen!