Ajankohtaista

 

                                                          JÄSENKIRJE                                  

Pääsiäinen lähestyy vinhaa vauhtia ja monien meidän kaipaama päivän valoisuus sen kuin lisääntyy. Olkoot valoisuus seuranamme myös tällä uudella edunvalvontakaudella, jolloin hahmotamme, millainen MATE meillä on jatkossa ja mikä on toimintaympäristömme tilanne lähestyttäessä valtiosektorin uuden sopimuskauden neuvotteluja. PROn valtioneuvottelukunta on avainasemassa laadittaessa sen pääneuvottelijoille valtiosektorin neuvottelutavoitteita ja siksi MATEnkin taholta on syytä pitää aistit avoimina ja valmiustila korkeana viestimään omia havaintojaan ja huomioitaan neuvottelujen taustaksi. Kannustan kaikkia olemaan näissäkin asioissa yhteydessä MATElaisiin toimijoihin, erityisesi vaikkapa oman jäsenyhdistyksen puheenjohtajaan, joka tuo sanaa MATEn hallitukseen ja meidän virastokohtaisille neuvottelijoille.

MATE ry:n liittokokous oli 26.3.2019. Kokous pidettiin ensimmäistä kertaa PROn Pasilan kokoustiloissa, joita myös MATEn jäsenyhdistykset voivat käyttää omissa kokouksissaan. Liittokokous valitsi Ulla Mikkasen jatkamaan liiton puheenjohtajana, hallitukseenkaan ei tullut muutoksia. Tällä porukalla on edessään vaativa työ hahmottaa MATEn toiminnan sisältö ja laajuus sen uudessa roolissa ja prolaisessa toimintaympäristössä. Vaihtoehdot esitellään kevään 2020 liittokokouksessa. MATEn hallitus järjestäytyy kokouksessaan 3.5.2019.

1.4. astuivat voimaan uudet palkkataulukot, joihin on lisätty sekä yleiskorotus että virastoeräkorotus. Nämä löytyvät mm. intrasta. Palma -arviointiryhmä on kokoontunut kevään aikana ja sen pöytäkirjat ovat myös luettavissa intrasta (http://mmlintra.nls.fi/node/163303). Myös Maanmittauslaitoksen strategiatyö alkaa pian ja uuteen strategiaan pohjautuva organisaation toimintamalli hahmottuu pikkuhiljaa. Osaamisen ja oman työn kehittämisen näkökulmat ovat varmasti korostuneesti esillä jatkossakin, eikä sana ”digitalisaatio” painu unholaan. Näistä lähtökohdista päästäänkin jouhevasti puhumaan työelämäpoluista; olenko koko työurani samassa tehtävässä vai tunnenko vetoa toisiin tehtäviin ja miten niihin pääsee? Siinäpä pähkinöitä purtaviksi! Sisäisen, työn perässä tapahtuvan liikkuvuuden lisääminen MML:ssa, on varmasti jatkossakin arkiagendalla; mutta miten puretaan pelkotilat uuteen hakeutumisen edessä, kun vanha tekeminen ei ole enää mielekästä tai se poistuu kokonaan tehtävävalikoimista. Tämän tilanteen ratkaisemiseen on siis paneuduttava tarmokkaasti ja uraauurtavasti. Ja työssä kun olisi vielä jaksettavakin!

Lopuksi vielä pari sanaa PROsta! Ellet jo ole perehtynyt PROn toimintaan ja sen tarjoomuksiin aikaisemmin, niin nyt on jo korkea aika hakea jäsenmaksulle vastinetta myös PROn etujen muodossa. Kuulen kernaasti kommentteja koulutuksista ja jäsentapaamisista sekä kaikista jäseneduista. Vien kommentit eteenpäin kehittääksemme osaltamme prolaista jäsentoimintaa! Katso siis www.proliitto.fi.

 

Oikein hyvää pääsiäisen ja vapun aikaa ja hehkuvaa kevättä meille kaikille toivottaa

 

Ulla Mikkanen

MATE ry pj

ulla.mikkanen@maanmittauslaitos.fi