MATE

Maanmittausalan asiantuntijat MATE ry toimii Maanmittauslaitoksessa ja maanmittausalalla työskentelevien virkamiesten ja työntekijöiden ammattiyhdistyksenä. MATE ry on perustettu v. 1997, mutta MATE on toiminut neuvottelujärjestönä Maanmittauslaitoksessa jo vuodesta 1991.