MATE

Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry on Maanmittauslaitoksessa toimivien kolmen järjestön liitto, johon kuuluu jäsenjärjestöjensä kautta noin 620 jäsentä. MATE ry on perustettu v. 1997, mutta MATE on toiminut neuvottelujärjestönä Maanmittauslaitoksessa jo vuodesta 1991.