MATEN JÄSENJÄRJESTÖT


MATEn entisiä jäsenjärjestöjä ovat

Kartta-alan Virkailijat KAV ry

Suomen Kartoittajayhdistys SKY ry

Maanmittauslaitoksen Tekniset ja ATK- toimihenkilöt MLTA ry

 

Jäsenjärjestöjen jäsenet siirrettiin jäsensiirtona MATE ry:n jäseniksi MATEn hallituksen päätöksellä lokakuussa 2020. Jäsenjärjestöistä SKY ry ja MLTA ry on lopettanut yhdistyksen. KAV ry jatkaa aatteellisena yhdistyksenä.

MATE ry:llä on suora vaikutusvalta ja jäsenyys sopijajärjestö Prossa.

Pro on Toimihenkilöjärjestö STTK ry:n jäsen.