Kenestä MATEN tuleva luottamusmies?

21.11.2016


Maanmittauslaitoksen päätoimisen pääluottamusmiehen ehdokasasettelu päättyi 16.11.2016. Ehdolle asettui kaksi MATE ry:n jäsentä.

Ehdokkaat ovat Sirkka Väntänen Rovaniemeltä ja Vesa Virtanen Porvoosta. Liitteinä molempien ehdokkaiden esittely. Äänestäjillä on aikaa tutustua ehdokkaisiin 18.11.-4.12.2016. Äänestysaika tämän jälkeen on ma 5.12.2016 klo 8.00 - 19.12. klo 16.00.

 

Kandidatuppställningen i Lantmäteriverkets val av heltidsanställd huvudförtroendeman avslutades 16.11.2016. Två medlemmar i MATE rf ställer upp.

Kandidaterna är Sirkka Väntänen från Rovaniemi och Vesa Virtanen från Borgå. Bifogade finns presentationerna av bägge kandidaterna. Väljarna har tid att bekanta sig med kandidaterna 18.11–4.12.2016. Röstningstiden är 5.12 kl. 8.00–19.12 kl. 16.00.

 

 

Vaalitoimikunnan puolesta / för valkommittén

Leena Korhonen

MATE ry:n tiedotussihteeri

Liitteet