Neuvottelutulos valtion virka- ja työehtosopimuksesta kaudelle 2020 – 2022 hyväksytty

21.4.2020

Valtion työmarkkinalaitos on sopinut valtion henkilöstöä koskevan yleisen linjan mukaisen virka- ja työehtosopimuksen sopimuskaudelle 1.4.2020 - 28.2.2022 pääsopijajärjestöjen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Ammattiliitto Pro:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n kanssa. Uutisen löydät sivulta.