Pardian ja Maten tulevaisuus ???

14.6.2018


Hyvä pardialainen,

Pardian hallitus on tänään 12. kesäkuuta kokouksessaan hyväksynyt aiesopimuksen Ammattiliitto Pron kanssa liittojen yhdistymisestä. Pron hallitus on vastaavan päätöksen tehnyt eilisessä kokouksessaan.

Pardian edustajakokous antoi viime vuoden loka-marraskuun vaihteessa tehtäväksi selvittää ja tehdä ratkaisut Pardian tulevaisuudesta vuoden 2018 aikana. Vaihtoehtona oli muodostaa Pardiasta ammattiliitto kokoamalla Pardian ja jäsenjärjestöjen toiminnot yhteen. Toisena vaihtoehtona oli selvittää Pardian ja Ammattiliitto Pron yhdistämistä.

Valmistuneet selvitykset on tänään esitelty jäsenjärjestöjen hallituksille. Käydyn keskustelun jälkeen Pardian hallitus päätti jatkaa yhdistymisen valmistelua niin, että päätöksiä Pardian osalta tehdään syksyn edustajakokouksessa.

Muutoksien aikaa

Toimintaympäristömme on voimakkaassa muutoksessa. Työelämässä, yhteiskunnassa sekä työnantajien toimintatavoissa ja organisoitumisessa tapahtuneet muutokset vaikuttavat väistämättä omaan toimintaamme.

Vanhoista ajattelutavoista on osattava luopua ja luotava uutta tilalle. On uudistuttava rohkeasti, jotta voimme palvella jäsenistöämme entistä paremmin.

Ay-liike ei ole olemassa organisaatioita vaan jäseniään varten. Uudistuksissa on aina toimittava jäsen edellä jäsenen parhaaksi. Siitä myös tässä uudistuksessa on kyse – jäsenen edunvalvonnan ja etujen parantamisesta.

STTK vahvistuu

Pardia ja Pro ovat keskusjärjestö STTK:n jäsenliittoja. Yhdistyessään liitoilla on yhteensä noin 140 000 jäsentä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Vahva ja iso liitto on kaikkien eduksi, sillä ay-toiminnan vaikuttavuus perustuu joukkovoimaan.

Yhteistyöllä vahvempaa edunvalvontaa

Tarvitsemme nykyistä vahvemman edunvalvontakokonaisuuden, koska palvelussuhteen ehdoista ja palkankorotuksista neuvotellaan jatkossa liittotasolla ja paikallinen sopiminenkin lisääntyy. Laaja, sektorirajat ylittävä järjestökokonaisuus auttaa selviytymään käynnissä olevasta työn murroksesta.

Tutut ihmiset ja uudet asiantuntijat tukenasi 

Pardian ja jäsenjärjestöjen nykyinen henkilöstö palvelee jatkossa jäseniä Ammattiliitto Pron toimistossa. Lisäksi käyttöösi tulee Pron nykyisen 140 hengen toimiston osaaminen ja kattavat edunvalvonta- ja jäsenpalvelut.

Työpaikoilla apuna ovat tutut luottamusmiehet ja muut henkilöstön edustajat kuten tähänkin saakka.

Monipuolisia jäsenetuja

Jäsenetujen kirjo laajenee käsittämään moderneja, työelämän haasteisiin vastaavia jäsenetuja, kuten

  • monipuolista koulutusta niin henkilöstön edustajille, järjestöaktiiveille kuin jäsenille,
  • neuvoja työ- ja yksityiselämän lakiasioissa,
  • alueellisia jäsentapahtumia, joilla edistetään yhteenkuuluvuutta
  • uusia todella rahanarvoisia etuja vapaa-aikaan.

Yhdessä eteenpäin

Pardian ja Pron aiesopimus allekirjoitettiin tänään. Tämän jälkeen jatketaan valmisteluja erilaisissa työryhmissä. Päämääränä on pardialaisten jäsenyhdistysten liittyminen Pron jäsenyhdistyksiksi syksyn aikana. Jäsenyys Prossa alkaisi 1. tammikuuta 2019. Päätökset Pron jäsenyyden hakemisesta tehdään omassa jäsenyhdistyksessäsi.

Sinun ei tarvitse tässä vaiheessa tehdä mitään. Pardia ja jäsenjärjestöt tiedottavat muutoksen valmistelusta ja päätöksenteon etenemisestä aktiivisesti. Lisätietoa saat muun muassa Pardian kotisivuilta, johon avaamme kysymyksiä ja vastauksia -palstan elo-syyskuun vaihteessa.

Voit lähettää kysymyksiä mieltäsi askarruttavista asioista jo nyt meille osoitteeseen www.pardia.fi/kysymys. Seuraa myös oman jäsenjärjestösi viestintää.

Kirje ruotsiksi  ja englanniksi on päivitetty Pardian kotisivuille >>

Toivotan sinulle oikein virkistävää kesää,

yhteistyöterveisin

Niko Simola

puheenjohtaja

Palkansaajajärjestö Pardia ry

0405668517

niko.simola@pardia.fi