Veronpalautustiedot ensi vuonna sähköisesti

20.11.2017

Tarkoitus on jakaa kaikki viranomaisviestit sähköisesti, myös tiedot mahdollisista veronpalautuksista. Ensin järjestelmästä pitää saada riittävän turvallinen.

Tavoitteena on, että vajaan viiden vuoden kuluttua 90 prosenttia käyttää julkisia palveluja digitaalisesti ja että 80 prosenttia ottaa viranomaisviestit vastaan Suomi.fi-palvelun kautta.

Tavoite on kova. Neljännes yli 65-vuotiaista ei ole koskaan käynyt netissä, eikä kaikilla ikääntyneillä ole tietokonetta tai älypuhelinta. Lisäksi nuorille viranomaiskieli on usein liian vaikeaselkoista.

Digikoulutusta tarvitaan koko ajan

Valtionvarainministeriössä myönnetään, että palvelujen digitalisoitumisen takia tarvitaan enemmän ja jatkuvaa koulutusta kansalaisille. Tähän saakka koulutus on jäänyt pitkälti kolmannen sektorin kontolle ja tukipalvelujen antaminen kirjastolaitokselle. Ministeriö on valmis satsaamaan koulutukseen.

Ketään ei kuitenkaan pakoteta digipalveluihin. Digitaalisten palveluiden rinnalla viranomaispalveluja tarjotaan jatkossakin myös perinteisesti eli tiskillä ja paperitse. Perinteisten palveluiden saaminen saattaa vaikeutua, sillä digipalvelujen myötä palvelupisteitä voidaan harventaa.

Asioinnin voi valtuuttaa toisen henkilön tehtäväksi vaikka määräajaksi. Tällöin asioinnin voi hoitaa joko asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö. Kun määräajan päättyminen lähestyy, siitä tulee asiakkaalle muistutus.

Kaikki viranomaiset samalla kertaa

Suomi.fi:n palveluihin tunnistautumalla löytää kaikki viranomaispalvelut.

Aiemmin jokaiseen viranomaispalveluun on pitänyt kirjautua erikseen, ensi vuonna kaikki palvelut voi hoitaa samalla kirjautumisella. Samalla netitse avautuu keskusteluyhteys viranomaisen kanssa.

Jo useamman vuoden ajan Suomi.fi-sivuille tunnistautumalla on päässyt mm. hakemaan suurimpien kaupunkien päivähoitopaikkoja ja seuraamaan reseptiensä voimassaoloa. Lokakuun puolivälissä mukana oli noin 28 000 julkista palvelua.

Koska viranomaisten viestit pääsee lukemaan vain sähköisesti kirjautumalla, viranomainen saa samalla selville, onko tieto mennyt perille ja onko se luettu.

Palvelujen keskittyminen samaan paikkaan helpottaa myös viranomaisten yhteistyötä ja niiden keskinäistä tiedonkulkua. Muutos henkilön tiedoissa, esimerkiksi lapsiluvussa, kulkeutuu yhdellä kertaa kaikille tarvittaville viranomaisille. Samalla palvelujen sisältöä on helpompi vertailla.

Maakuntien verkkosivustot tulevat osaksi Suomi.fi-palvelua. Myös tulorekisteri aiotaan siirtää Suomi.fi-palveluihin.

Huomio toimintatapoihin

Digitaalisia palveluita tarjoaa jo 112 viranomaista. Aikataulussa ollaan edellä, sillä tämän vuoden tavoite oli sata viranomaista.

Valtionvarainministeriöstä kerrotaan, että Suomi.fi-palvelu on herättänyt kansainvälistä mielenkiintoa. Viro päätti jo ottaa vastaavan mallin käyttöönsä.

Vaikka palvelut siirtyvät digitaalisiksi, asiointi ei välttämättä helpotu, jos asiakas ei tunne viranomaisten toimintatapoja. Siksi nettisivuilla löytyy useimpiin palveluihin opastus. Suunnitelmissa on myös yhtenäistää viranomaisten toimintatapoja.

Oman lisänsä vaatimuksiin tuo saatavuusdirektiivi. Vuonna 2021 digitaalisten palvelujen pitää olla tarjolla kaikille erityisryhmille, myös näkövammaisille.