Tietoa pääluottamusmiehen vaaleista!

1.12.2016


MATE ry valitsee päätoimisen pääluottamusmiehen kaudelle 1.5.2017-30.4.2021. Äänioikeutetuille toimitetaan henkilökohtainen äänestyslinkki maanantaina 5.12.2016. Liitteenä on vaaliohje. Ehdokkaiden itsensä lähettämät esittelyt on toimitettu 18.11.2016.

Ehdolle ovat asettuneet seuraavat henkilöt:

Väntänen Sirkka,  Virtanen Vesa

 

MATE rf väljer en heltidsanställd huvudförtroendeman för perioden 1.5.2017–30.4.2021. De röstberättigade skickas en personlig röstningslänk måndagen 5.12.2016. Bifogade finns en valanvisning. Presentationer som kandidaterna själva skickat har sänts 18.11.2016.

Följande personer har ställt upp som kandidater:

Väntänen Sirkka,  Virtanen Vesa

 

Liitteet